Xử lý nước thải (Phương pháp lên men hoạt tính)

Giới thiệu sản phẩm

  • 酵素活性化法 有機排水処理 CMシステム
  • 酵素活性化法 有機物処分 MUMUシリーズ

Thông báo

J FILS cùng với công ty VESA tham gia triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023

J FILS cùng với công ty VESA tham gia triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023 Triển lãm VIETBUILD 2023 với 1500 doanh …

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống CMs và men vi sinh với trường đại học Thủy Lợi.

Sau quá trình 1 năm hợp tác và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm đánh giá tính khả thi của hệ thống CM với nước …

Do Son

  https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Ban-giao-Du-an-xu-ly-nuoc-thai-co-nong-do-BOD-cao-tai-Cang-ca-N …

Bàn giao thiết bị & báo cáo kết thúc dự án xử lý nước thải có nồng độ BOD cao tại cảng cá Ngọc Hải, Đồ Sơn.

Ngày 23/2/2023 tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình bàn giao thiết bị & báo …

Hội Thảo Kỹ Thuật Dự Án “Xử Lý Nước Thải Có Nồng Độ BOD Cao Tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn”

Ngày 15 tháng 9 Năm 2022 tại cảng cả Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng bởi tổ chức Jica và công ty cổ phần Jfils cùng với sở Nông Nghiệp Vả Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng, Sở Ngoại Vụ Hải Phòng.

Blog

kết quả nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống CMs và men vi sinh với trường đại học Thủy Lợi

Ngày 21/2/2023 tại trường đại học Thủy Lợi đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và thử nghiệm hệ thố …

Hội nghị triển lãm Vietwater 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm hội nghị ECC

Ngày 9 – ngày 11 tháng 10 năm 2022 Công ty cổ phần J Fils đã tham dự triển lãm Vietwater tại thành phố H …

Hệ thống CM xử lý nước thải nồng độ cao của cảng Ngọc Hải trên thời sự tỉnh Hải Phòng

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 buổi hội thảo về xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao được tổ chức tại cảng Ngọc Hải tỉ …

Hội Thảo “Xử Lý Nước Thải Có Nồng Độ BOD Cao Tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn” được tổ chức thành công

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn tỉnh Hải Phòng. Hội thảo kỹ thuật về xử lý nước thả …

Báo cáo kết quả hợp tác thử nghiệm lần 2 với trường ĐH KHTN

Báo cáo kết quả ĐH KHTN Hệ thống CM Phương pháp bùn hoạt tính Phương pháp bùn Enzyme Bể CAS Bể enzyme Nồng độ hữu cơ cao COD cao Thời gian lưu HRT

Cty cổ phần JFILS

Trụ sở chính: TEL. 093-571-2424

5-12-30, Nakai Kokurakita-ku kitakyushu-city Fukuoka, JAPAN
FAX. 093-571-0856

Công xưởng: TEL. 093-293-6921

391-3 Ozaki, Onga-cho, Onga-gun, Fukuoka, JAPAN
FAX. 093-293-6910