J FILS cùng với công ty VESA tham gia triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023

Triển lãm VIETBUILD 2023 với 1500 doanh nghiếp lớn nhỏ tham gia.

J FILS là công ty về lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao
với hệ thống CM đưa tới cho những khách thăm quan và doanh nghiệp
một giải pháp xử lý nước thải mới và ưu việt.