Xử lý nước thải (Phương pháp lên men hoạt tính)

Blog

  • HOME »
  • <font face="Times New Roman">blog

kết quả nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống CMs và men vi sinh với trường đại học Thủy Lợi

Ngày 21/2/2023 tại trường đại học Thủy Lợi đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và thử nghiệm hệ thố …

Hội nghị triển lãm Vietwater 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm hội nghị ECC

Ngày 9 – ngày 11 tháng 10 năm 2022 Công ty cổ phần J Fils đã tham dự triển lãm Vietwater tại thành phố H …

Hệ thống CM xử lý nước thải nồng độ cao của cảng Ngọc Hải trên thời sự tỉnh Hải Phòng

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 buổi hội thảo về xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao được tổ chức tại cảng Ngọc Hải tỉ …

Hội Thảo “Xử Lý Nước Thải Có Nồng Độ BOD Cao Tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn” được tổ chức thành công

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn tỉnh Hải Phòng. Hội thảo kỹ thuật về xử lý nước thả …

Báo cáo kết quả hợp tác thử nghiệm lần 2 với trường ĐH KHTN

Báo cáo kết quả ĐH KHTN Hệ thống CM Phương pháp bùn hoạt tính Phương pháp bùn Enzyme Bể CAS Bể enzyme Nồng độ hữu cơ cao COD cao Thời gian lưu HRT

Hợp tác thử nghiệm lần hai với Đại học KHTN TP. HCM

Hệ thống CM Phương pháp lên men hoạt tính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xử lý nước thải xử lý nước thải chăn nuôi lợn xử lý nước thải bia

Xử lý nước thải công nghệ mới tại cảng cá Ngọc Hải.

Cảng cá Ngọc Hải tỉnh Hải Phòng bắt đầu lắp đặt bể xử lý nước thải ngày 16/3/2020. Sáng ngày 16/3 những bề xử …

Cty cổ phần JFILS

Trụ sở chính: TEL. 093-571-2424

5-12-30, Nakai Kokurakita-ku kitakyushu-city Fukuoka, JAPAN
FAX. 093-571-0856

Công xưởng: TEL. 093-293-6921

391-3 Ozaki, Onga-cho, Onga-gun, Fukuoka, JAPAN
FAX. 093-293-6910