Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Cảng Cá Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn tỉnh Hải Phòng. Hội thảo kỹ thuật về xử lý nước thải có nồng độ BOD cao, được tổ chức Jica Nhật Bản và công ty cổ phần Jfils cùng với sở Nông Nghiệp Vả Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng, Sở Ngoại Vụ Hải Phòng đăng cai tổ chức.

 

Tại hội thảo đã công bố kết quả xử lý trong quá trình bắt đầu vận hành hệ thống từ Tháng 7 năm 2022

Đây là kết quả phân tích lần thứ Nhất khi vận hành hệ thống (sau 20 ngày vận hành)

  • Ngoại trừ Clo dư thì đạt tiêu chuẩn xả thải.
  • Trong hệ thống không có bộ phận tiệt trung dùng Clo nên không rõ nguyên nhân.

Mọi người có thể nhìn trên biểu đồ. Nước thô và nước đã qua xử lý nằm ở bên trái, bên phải là bể xục khí đầu tiên.

Đây là kết quả Phân tích lần thứ hai khi vận hành hệ thống (sau 35 ngày vận hành)

  • Đạt tiêu chuẩn xả thải
  • Tuy nhiên, COD, TSS và T-N của nước thô cao, và hơn thế nữa Xử lý kém do bùn lẫn vào
  • Ngoài ra, clo đã được phân tích trong tất cả các bể, và không có Clo trong tất cả các bể.

Đây là kết quả Phân tích thứ ba khi vận hành hệ thống (sau 54 ngày vận hành)

  • Đạt tiêu chuẩn xả thải.
  • Kể từ khi mức độ của nước thô giảm, tình hình xử lý được cải thiện rất nhiều.

sau một thời gian vận hành hệ thống đã được ghi nhận đạt hiệu qua cao, trong việc cải thiện môi trường xung quanh.

Buổi hội thảo sau đó đã được truyền hình Hải Phòng đăng tải trên bản tin thời sự tối ngày 16/9