Ngày 15 tháng 9 năm 2022 buổi hội thảo về xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao được tổ chức tại cảng Ngọc Hải tỉnh Hải phòng đã diễn ra thành công.

có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp quan tâm tới môi trường và xử lý nước thải, cũng như đại diện của các ban ngành chính quyền liên quan tới môi trường. Hội thảo đã nêu ra những vấn đề trong xử lý nước thải ở Việt Nam và công nghệ xử lý mới áp dụng việc hoạt hóa enzyme và kết hợp thêm chế phẩm CM đã tạo ra một công nghệ xử lý mới ưu việt. Hệ thống đã được biện tập viên thời sự tỉnh Hải Phòng khảo sát số liệu cũng như thực tế và được đăng tải trên thời sự của tỉnh Hải Phòng tối ngày 16 tháng 9 năm 2022.