Với những thành công đạt được tại Nhật Bản, JFILS mong muốn có thể tiếp tục phát triển Hệ thống CM ở các quốc gia khác nhằm góp phần cải thiện môi trường nước. Vì vậy, chúng tôi đã tiếp tục hợp tác với Khoa Môi trường của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. HCM) nghiên cứu đánh giá khả năng hoạt động của Phương pháp lên men hoạt tính bằng Hệ thống CM tại Việt Nam.

   Thử nghiệm lần một xử lý nước thải chăn nuôi lợn diễn ra vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, do tình hình dịch Tả lợn Châu Phi tại Việt Nam diễn tiến phức tạp nên chúng tôi phải tạm hoãn. Thử nghiệm lần này xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia trong địa bàn TP. HCM. Thử nghiệm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 và vẫn đang hoạt động bình thường.

Giáo viên và sinh viên Khoa Môi trường tham gia hỗ trợ lắp đặt hệ thống thử nghiệm.

Hệ thống thử nghiệm lần hai sau khi được vệ sinh và chuẩn bị vận hành.

Giám đốc JFILS tham gia lắp đặt và hướng dẫn sinh viên Khoa Môi trường vận hành hệ thống thử nghiệm.