Cảng cá Ngọc Hải tỉnh Hải Phòng bắt đầu lắp đặt bể xử lý nước thải ngày 16/3/2020.

Sáng ngày 16/3 những bề xử lý của dự án xử lý nước thải công nghiệp có nồng độ hữu cơ cao (hệ thống CM) tại cảng cá Ngọc Hải tỉnh Hải Phòng đang được xúc tiến lắp đặt.

Theo lịch trình: Bước đầu tiên sẽ gia cố và lắp ghép những bể xử lý với nhau sẽ hoàn tất vào ngày 22/3/2020.
Bước thứ hai sẽ lắp đặt các thiết bị như ống và các thiết bị điện, sẽ lắp đặt sau khi những bể xử lý được lắp ghép xong. Nhưng do tình hình dịch Covid 19 ngày càng nghiêm trọng nên có thể sẽ bị dời lịch khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng.


Đường ống được chuẩn bị trước khi qua trình lắp đặt bắt đầu.


Thực hiện lắp ghép và gia cố theo đúng tiến độ.

cập nhật hình ảnh ngày 22/3/2020

Phương pháp lên men hoạt tính xử lý nước thải hữu cơ bằng sáng chế số 5925023

Phương pháp lên men hoạt tính xử lý nước thải hữu cơ