Ngày 23/2/2023 tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình bàn giao thiết bị & báo cáo kết thúc dự án xử lý nước thải có nồng độ BOD cao tại cảng cá Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Từ lúc bắt đầu vận hành thử nghiệm tháng 7 năm 2022 tới chính thức. Cũng như hướng dẫn vận hành bàn giao cho bộ nông nghiệm và phát triển nông thôn. cho thấy hệ thống có hiệu quả xử lý cao, nước đã qua xử lý được tái sử dụng trong công tác rửa cảng và cho ngư dân sử dụng cắt giảm chi phí nước, và bảo vệ môi trường.

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Ban-giao-Du-an-xu-ly-nuoc-thai-co-nong-do-BOD-cao-tai-Cang-ca-Ngoc-Hai-quan-Do-Son-112714.html