Vì dịch Covid 19 diễn biến phức tạp,

dự án đã bị lùi lại hơn 2 năm.

Dự án được tài trợ bởi JICA theo trương trình phổ cập công nghệ.

Sau hơn 2 năm những hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thành.