Dự án xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao được tài trợ bởi vốn ODA Nhật Bản nhờ tổ chức Jica.

Hệ thống CM của công ty Jfils đã tới những bước hoàn thiện cuối cùng.

Bột CM đã được thêm vào hệ thống với số lượng đã được tính toán.

Quá trình sơn hoàn thiện đã xong, giá thể cũng đã được cho vào bể, hoàn tất mọi hạng mục để có thể bắt đầu chạy hệ thống.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Hệ thống đang được khởi động với 25% công suất.