Dự án xử lý nước thải tại cảng cá Ngọc Hải bị dời lịch vì dịch Covid 19

Với số ca nhiễm Covid 19 đang tăng cao, tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn trên thế giới và cả Việt Nam.

Dự án xử lý nước thải công nghiệp có nồng độ hữu cơ cao (hệ thống CM) tại cảng cá Ngọc Hải của chúng tôi dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2020, đã phải dời lịch lắp đặt và hoàn thiện so với dự kiến ban đầu cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

 

Chúng tôi rất xin lỗi về sự chậm trễ này.